Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 17.05.2018

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.


1. Rekisterinpitäjä

JEFU Store

Kotkankatu 15, 13210 Hämeenlinna

Peter Arkko 044-082 1224

email. peter.arkko@jefustore.fi


2. Rekisteriasioita hoitava taho

JEFU Store

Kotkankatu 15, 13210 Hämeenlinna

Peter Arkko 044-082 1224

email. peter.arkko@jefustore.fi


3. Rekisterin nimi

JEFU Store myyntitilaus- ja asiakasrekisteri


4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään tilausten sekä asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille paitsi jos asiakas on antanut tähän erikseen luvan. Tilaamalla uutiskirjeen asiakas antaa luvan lähettää suoramarkkinointikirjelmiä kyseessä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Rekisterissä käsiteltäviä tilaus- ja asiointitietoja voidaan käyttää profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.


5. Rekisterin tietosisältö

Myyntitilausten käsittelyyn liittyvät tiedot tallentuvat verkkokauppaan ja/tai laskutusjärjestelmään. Kirjautumattomana tehtyjen verkkokauppatilausten tietoja säilytetään kuten rekisteröityneidenkin. Myymälässä maksamisen yhteydessä ei tallenneta luottokortti- tai pankkitietoja. Verkkokaupan maksutapahtuman tiedot tallentuvat Paytrail Oy:n  iZettle Oy:n  tai Sumup Oy:n tai näiden  välittämien tahojen tietojärjestelmiin.

Asiakasrekisterin tiedot: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero. Lisäksi ryhmätietoja liittyen yrityksen toimialaan ja maksutapoihin. Markkinointilupa.

Myyntitilausrekisterin tiedot: toimitukseen ja laskutukseen liittyvät osoite- ja tapatiedot. Lisäksi myyntitilauksella olevat tuotteet hintoineen sekä tilaushistoria.

Henkilötietoja myyntitilaushistorian muodossa säilytetään niin kauan kuin säilyttämisen oikeudellinen peruste pitää kirjanpitolain sanelemana kuusi vuotta tai niin kauan kuin takuu ja reklamaatioasioiden hoitamiseen tarvitsee varata.

Uutiskirjeen tilanneiden tiedot tallentuvat Mailchimp-palveluun.

Verkkokaupassamme kävijän julkinen IP-osoite tallentuu Google Analytics - ja Google AdWords – palveluun markkinoinnin kohdentamista varten.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiassa asiakkaan asiointi verkkokaupassa, sähköpostitse, puhelimitse tai käynti myymälässä. Lisäksi laskutuksen tietokanta, asiakkuuden hallinta- ja asiakaspalvelujärjestelmät, uutiskirjeiden käyttötiedot, yritystietoja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja käsittelyyn riippumattomille tahoille. Tiedot pidetään niiden käsittelyyn liittyvissä tietojärjestelmissä jotka sijaitsevat EU-alueen sisäpuolella. Tietoja luovutetaan ainoastaan sopimuskumppaneille ainoastaan, mikäli toimitusten ja palvelun tekninen toteutus sitä vaatii.

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.


8. Suojauksen periaatteet

8.1 Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa syntyy myyntitilausten käsittelyn yhteydessä tulosteiden muodossa. Säilytystä vaativat aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Aineistot tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn tarpeen ja arkistointiajan päätyttyä.

8.2 Sähköinen aineisto

Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu suojatun SSL-yhteyden ylitse.

Rekisterin käyttö on rajattu käyttöoikeuksilla sekä tämän lisäksi henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterien sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät ja sopimuskumppanit, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä työntekijöitä ja sopimuskumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus.

Sähköisessä muodossa olevia tietoja säilytetään teknisesti suojattuina.  Tietoturvan tasoa auditoidaan sisäisesti toistuvin väliajoin.

8.3 Verkkokaupan evästeet

Voidaksesi käyttää verkkokauppaa, internet-selaimessasi tulee olla Java Script- ja Cookie-asetukset aktiivisena. Muutoin esimerkiksi rekisteröityminen, kirjautuminen ja tuotteen siirtäminen ostoskoriin ei ole mahdollista.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics).

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro meille tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.

Tällä sivustolla on käytössä Google AdWords -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google AdWords-markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads .


9. Tiedon tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Lähtökohtaisesti tietojen tarkastus tapahtuu kirjautumalla verkkokauppaan omalla tunnuksella. Tarkempi tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).


10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).


11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus erikseen kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).